Bokföringsprogram Bokis - support

Support.

Med alla våra program följer en utförlig Handbok som finns under Hjälp i programmens menyrad. Du får också omfattande gratis support 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan på vår hemsida så som den beskrivs här och möjlighet att köpa till personlig support om Du känner ett behov av det. Vi har ingen möjlighet att ge mer gratis support än den som beskrivs här och kan därför inte besvara alla e-mail. Om personlig support ingår i den produkt du köpt av oss eller om du köpt till support så besvarar vi ditt e-mail normalt inom en kontorsarbetsdag. Du kontaktar oss enklast genom detta formulär. För de som är ovana vid bokföring rekommenderar vi kursen Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening som är helt gratis.

Supportalternativen är:


Gratis support för Bokis, Bokis Plus & Bokis Express:

  1. Då vi ständigt utvecklar och förbättrar bokföringsprogrammen kanske Ditt behov av support försvinner om Du gör en gratis uppdatering till senaste version av programmet från Ladda ner. Om Ditt supportbehov beror på något teknisk fel orsakat av att någon av de filer programmen använder är skadade så kommer dessa att repareras vid uppdateringen.
  2. Under Hjälp i programmets meny finns en Handbok som utförligt beskriver hur man använder programmet.
  3. På sidan Vanliga frågor besvarar vi ca 40 olika frågor som ställts till oss under de senaste åren.
  4. Rena bokföringsfrågor besvarar vi inte. Bokföringsnämnden finns på www.bfn.se och på www.bas.se kan Du läsa om BAS-kontoplanen.

Är Du nöjd med vår gratis support? Om inte så kan Du kanske hjälpa oss att förbättra den genom skriva till support@bokis.info och låta oss ta del av Dina synpunkter. Vi kan tyvärr inte besvara Ditt brev personligt men allt beaktas nästa gång vi uppgraderar bokföringsprogrammen, reviderar handböckerna eller uppdaterar Bokis hemsida. Vi lämnar ingen support per fax, telefon eller annan post än datorpost (e-mail).

Om Du behöver mer support än vår gratis support kan Du välja vårt program Bokis Plus eller köpa till support. Då får Du personligt svar på Dina brev så som beskrivs här nedan.


Betald support för Bokis Plus:

Om Du följt punktlistan under gratis support här ovan och det inte löst Ditt problem kan Du skriva till så besvarar vi Ditt brev normalt inom några arbetsdagar. Det kan gå fortare om Du som ämne för brevet skriver "Betald support för Bokis Plus". För att vi ska kunna besvara Ditt brev måste det vara utformat enligt följande:

  1. Det ska vara skickat från den e-postadress Du använde då Du betalade serviceavgiften 400 kr/år. Om detta inte är möjligt ska identifikationsnummer och upplåsningskod anges i brevet. De framgår av betalningsbekräftelsen Du fick vid inbetalningen.
  2. Du måste skriva vilket operativsystem Du använder t ex Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8 eller Windows 10.
  3. Om Ditt ärende gäller handhavandet av programmet vill vi be Dig berätta vilken formulering i handboken eller bland svaren på frågorna som Du tycker är oklar. Om Du inte hittat svaret på Din fråga i handboken eller bland frågesvaren är vi tacksamma om Du vill berätta hur Du sökt. Avsikten med vår support är naturligtvis att Du ska få hjälp men också att förbättra vår produkt så att andra användare inte behöver få samma problem som Du.
  4. Om Ditt ärende är av teknisk natur t ex att Du får något konstigt felmeddelande eller liknande vill vi be Dig att Du utförligt beskriver steg för steg hur Du gjort och exakt vad det står i eventuellt visade felmeddelanden. Vi måste kunna åter­skapa felet på vår dator om vi ska kunna åtgärda det. Det är mycket ovanligt med tekniska fel i våra program då de är noga testade innan vi publicerar dem. Om vi inte kan återskapa felet på våra datorer drar vi slutsatsen att det ligger i Din dator och då kan vi inte hjälpa Dig.

Vi kan inte garantera att vi kan lösa alla problem men vi kommer naturligtvis att göra vårt allra bästa för vi vill ha nöjda kunder. Problem med andra program än Bokis Plus, drivrutiner, internetförbindelse och liknande kan vi inte hjälpa till med att lösa. Rena bokföringsfrågor besvarar vi inte utan hänvisar till en bra revisor.


Annan betald support:

Om Du har behov av mer support än den som beskrivs här ovan sätter Du in 300 kronor på plusgirokonto 70 43 46-6 med betalnings­mottagare Lundamedia HB och anger som meddelande till betalningsmottagaren den e-postadress som Du vill använda vid supportärendet. Du får då hjälp under max 15 minuter genom att vi personligt besvarar e-post från den angivna adressen. Vi räknar med att det i normalfallet tar max 15 minuter att besvara Din fråga och eventuella följdfrågor. Vi lämnar ingen support per fax, telefon eller annan post än datorpost (e-mail).

Vi kan inte garantera att vi kan lösa alla problem men vi kommer naturligtvis att göra vårt allra bästa för vi vill ha nöjda kunder. Problem med andra program än Bokis, Bokis Plus eller Bokis Express, drivrutiner, internetförbindelse och liknande kan vi inte hjälpa till med att lösa. Rena bokföringsfrågor besvarar vi inte utan hänvisar till en bra revisor.


Glada och positiva användare av bokföringsbrogram Bokis