Våra bokföringsprogram


1. Bokis Express

2. Bokis Plus

3. Bokis originalet

4. Jämför programmen


Våra program.

Gemensamt för alla våra program är att räkenskapsårets bokföring sparas i en bokföringsbok analogt med hur Du sparar ett dokument i ett ordbehandlingsprogram. Bokföringsboken innehåller både dagbok och huvudbok. Samtliga BAS-konton kan användas och det finns ingen begränsning av antalet verifikationer som kan bokföras. En utförlig handbok finns under Hjälp i programmens menyrad.

Arbetet med bokföringen underlättas av automatisk verifikationsnumrering, snabbkonteringar och möjlighet att välja flera verktyg. Ur huvudboken kan saldolista och kontoutdrag enkelt tas fram. Rapporterna omfattar momsrapport, balansrapport, resultatrapport samt egen rapport som kan vidarebehandlas i kalkylprogram t ex MS Excel. Alla listor, utdrag och rapporter kan sparas och vidarebehandlas i ordbehandlingsprogram t ex MS Word.

Läs mer om programmen här nedan. Längre ner på sidan finns en översikt där de olika programmen jämförs.


Bokis Express är det senaste tillskottet bland våra program. Automatisk text­komplettering och inbyggda verktyg snabbar upp bokföringsarbetet. Prova gratis i upp till tre bokförings­månader! Licens för en användare kostar bara engångsavgiften 800 kronor inklusive moms. Detta bokförings­program är lämpligt för alla företag och föreningar samt för privatpersoner. Du laddar ner Bokis Express från Ladda ner program.

Skärmbild Bokis Express


Bokis Plus är det första svenska sharewareprogrammet som är anpassat för enskilda näringsidkare som deklarerar på skatteverkets blankett NE (Inkomst av näringsverksamhet, Enskilda näringsidkare). Programmet Bokis Plus är gratis och serviceavgiften är endast 450 kronor per räkenskapsår inklusive moms. Du laddar ner Bokis Plus från Ladda ner program. Prova gratis i upp till tre bokförings­månader! Då Du betalat serviceavgiften får Du en upplåsningskod till Din bokföringsbok så att Du kan bokföra räkenskapsåret ut.

Skärmbild Bokis Plus


Bokis originalet
är det första svenska sharewareprogrammet för BAS-bokföring i Windows. Första versionen publicerades år 1999. Med shareware menas att Du får prova hela programmet, inte bara en demo eller en förenklad test­version, innan Du bestämmer dig. Programmet Bokis är gratis och service­avgiften är endast 300 kronor per räkenskapsår inklusive moms. Du laddar ner Bokis från Ladda ner program. Prova gratis i upp till tre bokföringsmånader! Då Du betalat serviceavgiften får Du en upplåsningskod till Din bokföringsbok så att Du kan bokföra räkenskapsåret ut.

Skärmbild Bokis


Jämför Bokis, Bokis Plus och Bokis Express.

Med alla våra program får Du:

 1. användarvänlig design
 2. utförlig handbok
 3. gratis support 24/7 på programmens hemsida
 4. möjlighet att köpa till personlig support via datorpost
 5. hela årets bokföring i en enda fil (bokföringsbok)
 6. automatisk verifikationsnumrering
 7. snabbkontering för vanliga verifikationer
 8. verktyg som förenklar arbetet med bokföringen
 9. möjlighet till egen obegränsad kontolista med urval från BAS
 10. automatisk borttagning av oanvända konton vid import
 11. verifikationslista med obegränsat antal verifikationer
 12. saldolista, kontoutdrag, momsrapport, balansrapport och resultatrapport
 13. egen rapport som kan vidarebehandlas i kalkylprogram
 14. listor, utdrag och rapporter som kan vidarebehandlas i ordbehandlingsprogram

Med Bokis Plus och Bokis Express får Du dessutom:

 1. dropdownmeny för val av konton
 2. extra balans- och resultatrapport som anpassats efter deklarationsblankett NE

Med Boks Express får Du dessutom:

 1. automatisk textkomplettering
 2. möjlighet att ta bort konton vid valfri tid
 3. möjlighet till automatisk backupkopia av bokföringsbok
 4. engångsbetalning av licensavgift istället för serviceavgifterGlada och positiva användare av bokföringsbrogram Bokis