Bokföringsprogram Bokis - produkter

Våra program.

Gemensamt för alla våra program är att räkenskapsårets bokföring sparas i en bokföringsbok analogt med hur Du sparar ett dokument i ett ordbehandlingsprogram. Bokföringsboken innehåller både dagbok och huvudbok. Samtliga BAS-konton kan användas och det finns ingen begränsning av antalet verifikationer som kan bokföras. En utförlig handbok finns under Hjälp i programmens menyrad.

Arbetet med bokföringen underlättas av automatisk verifikationsnumrering, snabbkonteringar och möjlighet att välja flera verktyg. Ur huvudboken kan saldolista och kontoutdrag enkelt tas fram. Rapporterna omfattar momsrapport, balansrapport, resultatrapport samt egen rapport som kan vidarebehandlas i kalkylprogram t ex MS Excel. Alla listor, utdrag och rapporter kan sparas och vidarebehandlas i ordbehandlingsprogram t ex MS Word.

Läs mer om programmen här nedan. Längre ner på sidan finns en översikt där de olika programmen jämförs.


Bokis Express är det senaste tillskottet bland våra program. Automatisk text­komplettering och inbyggda verktyg snabbar upp bokföringsarbetet. Prova gratis i upp till tre bokförings­månader! Licens för en användare kostar bara engångsavgiften 800 kronor inklusive moms. Detta bokförings­program är lämpligt för alla företag och ekonomiska föreningar samt för privatpersoner. Du laddar ner Bokis Express från Ladda ner program.

Skärmbild Bokis Express

Bokis Plus är det första svenska sharewareprogrammet som är anpassat för enskilda näringsidkare som deklarerar på skatteverkets blankett NE (Inkomst av näringsverksamhet, Enskilda näringsidkare). Programmet Bokis Plus är gratis och serviceavgiften är endast 400 kronor per räkenskapsår inklusive moms. Du laddar ner Bokis Plus från Ladda ner program. Prova gratis i upp till tre bokförings­månader! Då Du betalat serviceavgiften får Du en upplåsningskod till Din bokföringsbok så att Du kan bokföra räkenskapsåret ut.

Skärmbild Bokis Plus

Bokis originalet är det första svenska sharewareprogrammet för BAS-bokföring i Windows. Första versionen publicerades år 1999. Med shareware menas att Du får prova hela programmet, inte bara en demo eller en förenklad test­version, innan Du bestämmer dig. Programmet Bokis är gratis och service­avgiften är endast 250 kronor per räkenskapsår inklusive moms. Du laddar ner Bokis från Ladda ner program. Prova gratis i upp till tre bokföringsmånader! Då Du betalat serviceavgiften får Du en upplåsningskod till Din bokföringsbok så att Du kan bokföra räkenskapsåret ut.

Skärmbild Bokis


Jämför Bokis, Bokis Plus och Bokis Express.

Bokis Bokis Plus Bokis Express
Användarvänlig design och utförlig handbok Ja Ja Ja
Obegränsat antal verifikationer Ja Ja Ja
Automatisk verifikationsnumrering Ja Ja Ja
Snabbkontering för vanliga verifikationer Ja Ja Ja
Egen obegränsad kontolista med urval från BAS Ja Ja Ja
Import av kontolista och saldon från tidigare räkenskapsår Ja Ja Ja
Borttagning av oanvända konton Ja vid import Ja vid import Ja vid import och valfri tid
Automatisk textkomplettering Nej Nej Ja
Verktyg som förenklar arbetet med bokföringen Valbart Valbart Automatiskt
Hela årets bokföring i en enda fil (bokföringsbok) Ja Ja Ja
Saldolista, kontoutdrag, momsrapport, balansrapport och resultatrapport Ja Ja Ja
Extra balans- och resultatrapport som anpassats efter deklarationsblankett Nej Ja Ja
Egen rapport som kan vidarebehandlas i kalkylprogram Ja Ja Ja
Listor, utdrag och rapporter som kan vidarebehandlas i ordbehandlingsprogram Ja Ja Ja
Gratis support 24/7 på programmens hemsida Ja Ja Ja
Personlig support via datorpost Kan köpas till Kan köpas till Kan köpas till
Serviceavgift inklusive moms 250:- per
räkenskapsår
400:- per
räkenskapsår
Finns ej
Licens för företag, förening eller privatperson, engångskostnad inklusive moms Finns ej Finns ej 800:-


Glada och positiva användare av bokföringsbrogram Bokis